رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

تاکسی سرویس هشت کیانپارس

تاکسی سرویس هشت کیانپارس (اهواز)
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس،  خیابان 8 شرقی، پلاک 34، جنب پاساژ آسمانه

شماره تلفن تماس :
06133911818☎
06133911919☎
06133913705☎
06133913706☎
06133388188☎
06133388288☎

تاکسی شهر

تاکسی شهر (اهواز)
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، خیابان الهام غربی نبش بلوار چمران

شماره تلفن تماس :
06133333332☎
06133333777☎
06133333888☎

آژانس شبانه روزی شهر
CITY TAXI

آژانس بشیر

آژانس بشیر
(اهواز)
سرویس دهی به تمام نقاط کشور
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، چهار راه زند، خیابان ابوذری، جنب پل کابلی، روبروی بیمارستان فاطمه الزهرا

شماره تلفن تماس :
☎06132229461
☎06132221220

تاکسی سرویس نیرو

تاکسی سرویس نیرو (اندیمشک)
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، اندیمشک، کوی نیرو، فاز 1، خیابان والفجر 10، جنب بازارچه

شماره تلفن تماس:
☎06142666200
☎06142666300
☎06142666222

آژانس دانشگاه

آژانس دانشگاه (دزفول)
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، دزفول، نرسیده به کوی آزادگان، خیابان بلوار دانشگاه، روبروی درب اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

شماره تلفن تماس:
☎06142427990
☎06142427995

تاکسی سرویس فرهنگ

تاکسی سرویس فرهنگ (دزفول)
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، فرهنگ شهر، خیابان شهید رفیع

شماره تلفن تماس:
☎06142558400
☎06142558500

آژانس دانشگاه جندی شاپور

آژانس دانشگاه جندی شاپور (دزفول)
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، دزفول، جاده دزفول به اندیمشک، نرسیده به کوی نیرو، دانشگاه صنعتی جندی شاپور

شماره تلفن تماس:
☎06142430412