رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از February, 2017

تاکسی سرویس آفتاب

تاکسی سرویس آفتاب (دزفول)
سرویس دهی به تمام نقاط کشور
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی روبروی کلوپ ورزشی

شماره تلفن تماس:
06142526661☎
06142535800☎

تاکسی سرویس نخل

تاکسی سرویس نخل (اهواز)
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، خیابان فروردین (اصلی) نبش خیابان دی

شماره تلفن تماس:

06133219001☎
06133219002☎
06133219003☎
06133219004☎

در صورت خرابی تلفن:

09336579001📱
09336579002📱

06158898382☎
06158898383☎
06158898384☎
06158898385☎
06158898386☎