رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از March, 2017

تاکسی سرویس اسفند

تاکسی سرویس اسفند (اهواز)
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، خیابان فروردین، نبش خیابان اسفند

شماره تلفن تماس:
☎06133754180
☎06133754181
☎06133754182
☎06133754183

آژانس شبانه روزی بهاران

آژانس شبانه روزی بهاران (دزفول)
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، ابتدای جاده شوشتر، خیابان اندرزگو

شماره تلفن تماس:
☎06142536668
☎06142535880

آژانس رضا

آژانس رضا (دزفول)
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان (بلوار) 45 متری مقاومت، بین مقاومت 7 و مقاومت 8

شماره تلفن تماس:
☎06142221000
☎06142232099

آژانس بهمن

آژانس بهمن (دزفول)
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان آفرینش شمالی، بین خیابان فیض کاشانی و محتشم کاشانی

شماره تلفن تماس:
☎06142536655
☎06142526227

آژانس علی

آژانس علی (دزفول)
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، بلوار سیدالشهدا (خیابان 60 متری)، نرسیده به میدان مادر

شماره تلفن تماس:
☎06142536577

تاکسی سرویس مهر

تاکسی سرویس مهر (دزفول)
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان نظامی نبش خیابان شورا

شماره تلفن تماس:
☎06142522025
☎06142536288

تاکسی بیسیم سفیر

تاکسی بی سیم سفیر (دزفول)
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان فلاحت اصلی، بین فلاحت 9 و فلاحت 10، رو به روی بزرگراه (اتوبان) خوشبختی

شماره تلفن تماس:
☎1833

تاکسی بیسیم قاصدک

تاکسی بیسیم قاصدک (دزفول)
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان آفرینش، بین خیابان مدرس و خیابان فجر

شماره تلفن تماس:
☎1844

آژانس روستا

آژانس روستا (دزفول)
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان روستا (آیت الله قاضی)، رو به روی خیابان قره نی

شماره تلفن تماس:
☎06142534100
☎06142534110

تاکسی سرویس شبانه روزی شهاب

تاکسی سرویس شبانه روزی شهاب (دزفول)
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان نصر، بین خیابان 45 متری (بلوار فتح المبین) و خیابان فردوسی

شماره تلفن تماس:
☎06142230230
☎06142531151

آژانس شبانه روزی جاوید

آژانس شبانه روزی جاوید (دزفول)
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان نبوت، بین خیابان فردوسی و خیابان حافظ

شماره تلفن تماس:
☎06142261100
☎06142261101
☎06142261102

تاکسی سرویس دهقان

تاکسی سرویس دهقان (دزفول)
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان کشاورز، نبش خیابان انقلاب

شماره تلفن تماس:
☎06142270330
☎06142270329