رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از April, 2017

تاکسی سرویس نیرو

تاکسی سرویس نیرو (اندیمشک)
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، اندیمشک، کوی نیرو، فاز 1، خیابان والفجر 10، جنب بازارچه

شماره تلفن تماس:
☎06142666200
☎06142666300
☎06142666222

آژانس دانشگاه

آژانس دانشگاه (دزفول)
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، دزفول، نرسیده به کوی آزادگان، خیابان بلوار دانشگاه، روبروی درب اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

شماره تلفن تماس:
☎06142427990
☎06142427995

تاکسی سرویس فرهنگ

تاکسی سرویس فرهنگ (دزفول)
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، فرهنگ شهر، خیابان شهید رفیع

شماره تلفن تماس:
☎06142558400
☎06142558500

آژانس دانشگاه جندی شاپور

آژانس دانشگاه جندی شاپور (دزفول)
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، دزفول، جاده دزفول به اندیمشک، نرسیده به کوی نیرو، دانشگاه صنعتی جندی شاپور

شماره تلفن تماس:
☎06142430412

آژانس استقلال

آژانس استقلال (اندیمشک)
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، اندیمشک، شهر اندیمشک، ابتدای جاده اندیمشک به دزفول

شماره تلفن تماس:
☎06142625053
☎06142620481

تاکسی سرویس مهاجر

تاکسی سرویس مهاجر (اندیمشک)
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، اندیمشک، شهر اندیمشک، ابتدای جاده اندیمشک به دزفول

شماره تلفن تماس:
☎06142655600
☎06142655601

آژانس اندیشه

آژانس اندیشه (دزفول)
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان امام خمینی شمالی نبش خیابان رضوان

شماره تلفن تماس:
☎06142537000
☎06142525463