رد شدن به محتوای اصلی

درج آگهی در تاکسیک

برای ثبت درخواست درج آگهی خود در وبسایت تاکسیک، ابتدا درخواست خود را به نشانی designingwebsiter@gmail.com رایانامه نموده و سپس منتظر پاسخ یگان بررسی و ثبت آگهی سایت تاکسیک باشید.